Wie zijn wij?

Wij zijn Reinier en Lize van Vulpen. Samen runnen wij Zorgboerderij Filadelfia. 
Reinier heeft de boerderij overgenomen en is dagelijks actief op de boerderij. Lize heeft in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Nu werkt ze als zorgmentor in de integratieklas op een middelbare school. 

Reinier houdt zich vooral bezig met het praktische gedeelte van de boerderij en zal de buitenactiviteiten begeleiden. 
Lize begeleidt de binnenactiviteiten en draagt zorg voor de gesprekken. 

We genieten van ons prachtige werk! 
Ons logo

De naam 'Filadelfia' betekent broederliefde. Dit komt vanuit het boek Openbaringen uit de Bijbel. We hebben voor deze naam gekozen, omdat we het belangrijk vinden om voor onze medemens te zorgen. Het huisje in het logo straalt geborgenheid en veiligheid uit. We vinden dat iedereen in de maatschappij een plek verdient om zich veilig te voelen en geborgen te weten. De personen in het logo werken samen buiten. We hebben elkaar nodig en samen staan we sterk!

Onze visie

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen mensen. Iedere cliënt wordt als individu gerespecteerd en gewaardeerd. Ieder heeft zijn eigen behoeften en mogelijkheden. We doen een beroep op ieders kwaliteiten en ondersteunen de cliënt waar dat nodig is.