Doelgroep

Onze deelnemers zijn kinderen (vanaf 7 jaar) en jongeren met een mentale beperking of gedragsproblemen. Denk hierbij aan een verstandelijke beperking, ASS en AD(H)D. Ook mensen met psychische problematiek zijn welkom bij ons. Wij hebben voldoende ervaring met deze doelgroep en samen kijken we of onze zorgboerderij een geschikte plek is.
 
Wij kunnen geen plek bieden aan deelnemers die rolstoelgebonden zijn omdat een aantal activiteiten plaatsvinden in de kantine boven de stal.

Activiteiten

Bij ons is er van alles te doen en te beleven. Binnen kunnen we volgende activiteiten doen:

- Timmeren, (figuurzagen), klussen

- Knutselen

- (Voor)lezen 

- Gezelschapsspelletjes

- Sjoelen, poolen, tafeltennissen

- Huishoudelijke activiteiten (aanleren)

- Verzorgen van de koffie en lunch
- Koken en bakken

 

Buiten houden we ons bezig met alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Denk aan:

- Verzorging van het vee (koeien, schapen, varkens, kippen, konijnen en honden) 

- Onderhouden van de tuin

- Netjes houden van het erf en de hokken 

- Trampoline 

- Mee op de trekker of op de quad (onder begeleiding) 

- Wandelen (met de honden)

- In de zomer staat er een groot zwembad  (zwemdiploma vereist)

 

We houden rekening met persoonlijke voorkeuren.

Werkwijze

De deelnemer is van harte welkom om te kijken op de zorgboerderij. Samen met de ouders/verzorgers bespreken we of wij een plek kunnen bieden aan de deelnemer. Er wordt een intake gehouden. 

Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk begeleidingsplan. Dat betekent dat er vooraf wordt gekeken wat de zorgbehoeften van de deelnemer zijn. De doelen en activiteiten worden afgestemd met de deelnemer en zijn ouders/verzorgers. 

We werken met een vaste dagplanning op het whiteboard. De dagplanning wordt zo nodig aangegeven met pictogrammen. 

We voeren regelmatig gesprekken met de deelnemers en zijn ouders/verzorgers. Jaarlijks bespreken we de doelen in een evaluatiegesprek en kijken we waar we het volgende jaar aan gaan werken.